Úvod > Výstavy > Výstavy v Čajovničce > Karel Kuška - Slavnosti strun

Karel Kuška - Slavnosti strun

2009-11-12 18:03:51

Pocházím z východních Čech, z Pardubic, z kraje bohatého na výtvarníky a umělce. Narodil jsem se v roce 1944 v rodině výtvarníka. Dodnes rád vzpomínám na blahodárný vliv svého otce.

Přestože jsem projevoval už jako malý výtvarné nadání, nevedla mě Múza jednoduchou cestou, naopak dělil jsem svůj zájem a čas mezi sport, zaměstnání, sběratelství a výtvarné umění. Zajímala mě především karikatura a kreslený humor.

Až v roce 1980 jsem začal používat techniku olejomalby. Chtěl jsem malovat moderně, až abstraktně, ale poznal jsem, že je to velice složité. Rozhodl jsem se projít vlastním vývojem a začal maloval realisticky, což mě moc neuspokojovalo, ale trpělivost měla svůj velký význam.

Přešel jsem k impresionizmu, který je mi blizký pro svou projasněnost, optimizmus a osvobodivý malířský přednes. Postupně jsem se dostával k modernějsím výtvarným projevům.

Moje touha po přesvědčivém malířském výrazu mě přivádí k vlastním technickým objevům a zkušenostem. Věřím, že obrazy z posledních let dokazují, k jakým myšlenkovým proudům se obracím a zobrazují téma, o kterých hluboce přemýšlím.

Plně se ztotožňují s výrokem malíře Jánuše Kubíčka: "Malování obrazů je výsledkem, to už je pokus o promítnutí celého předchozího života, všeho, co znám, co neznám, co vím, co tuším".

Zpět na začátek stránky