Úvod > Výstavy > Moje výstavy > KOPEČ - ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

Kopeč - čtvero ročních období

2013-11-08 15:57:31

Uprostřed zdánlivě nezajímavé a zemědělsky intenzivně využívané krajiny mezi městy Kralupy vad Vltavou a Neratovicemi, poblíž Odoleny Vody, se prudce zvedá několik pahorků sopečného původu (třetihorní vyvřeliny), upomínající nejvíce na krajinu Českého středohoří. Nejvyšší vrch (224,1 m) probíhá ve směru severojižním a zvedá se přímo nad vesnicí Kopeč. Při jeho jižním úpatí ve směru západovýchodním se k němu téměř kolmo připojuje nižší hřeben složený z pěti skalnatých pahorků. Celý hřeben se nazývá Dlouhé hory, Kozí hřbety nebo častěji Dlouhý vrch. Při jeho východním cípu je hlubší terénní depresí oddělen kuželovitý vrch označovaný jako Homolka (221 m). Jak Dlouhý vrch, tak Homolka byly vyhlášeny jako státní přírodní rezervace už v roce 1946 a patří tím k nejstarším chráněným územím ve Středočeském kraji . Východním směrem na tyto vrchy navazuje návrší tvořené soustavou travnatých a skalnatých hřbitků jen málo vystupujících nad jinak rovinaté okolí, které dosahuje sotva 214 m n.m. Důvodem vyhlášení přírodní rezervace jsou zachovalá společenstva teplomilných trávníků – lipnice bádenská a vzácných a ohrožených rostlin – hlaváček jarní, koniklec luční, divizna brunátná, bělozářka liliovitá, kozinec dánský, křivatec český, vlnice chlupatá, válečka prapořitá, pryskyřník irylský. Hojně se zde vyskytuje motýl okáč zední.Všechny vystavené fotografie,jsou pořízeny během posledních tří let.

Zpět na začátek stránky