Úvod > Profil > Jan Liška - Černohorský potok

Jan Liška - Černohorský potok

2017-04-10 00:00:00

Údolí Černohorského potoka (Těsný důl) se nachází přímo v srdci jedné z dominant východních Krkonoš – masivu Světlé a Černé hory. Potok pramení na Černohorském rašeliništi (odtud hnědá voda) a stéká 7–8 km dlouhým údolím do řeky Úpy, přičemž rozdíl mezi ústím a prameništěm je asi 650 výškových metrů.

Podél Černohorského potoka v druhé polovině 16tého století postavili alpští dřevaři plavební přehradu tzv. „klauzu" pro splavování pokáceného dřeva pomocí dřevěných žlabů do řeky Úpy, vše pro potřeby stříbrných dolů v Kutné hoře, které odstartovalo v tehdejší době rozsáhlé mýcení krkonošských lesů.

Po velké katastrofální povodni v roce 1897 byla však přehrada odplavena.

Velmi pěkně udržovaný a nově zpřístupněný chodník Luisina cesta byl v minulosti využíván údajně jako jezdecký chodník, později jako frekventované místo pro lázeňské hosty doprovázenými místním průvodcem za poplatek.Prvních cca 600m Luisiny cesty je krásně upraveno, cesta však poté končí a dále pokračuje úzkým lesním chodníkem podél Černohorského potoka pouze pro pěší směrem na „Malé Pardubické boudy" až pod vrchol Černé hory k hotelu Černá bouda.

Zpět na začátek stránky